Prijzen en voorwaarden

Prijzen

 • 1 scooter voor een halve dag
  1 persoon: 39
  2 personen: 49 €
 • 1 scooter voor een volledige dag
  1 persoon: 49 €
  2 personen: 59 €
 • waarborg:
  1 scooter: 200 €
  2 scooters: 300 €

Enkel contant, bij de start te betalen; rijbewijs mee!

Voorwaarden

 • Wat is een halve/volledige dag
  Halve dag is tussen 8.00u-12.30u of 13.00u-18.00u.  Een volledige dag is dan tussen 8.00u-18.00u.  andere afspraken kunnen hier gemaakt worden.
 • Aantal gebruikers
  De inbegrepen verzekering dekt alleen het aantal chauffeurs en bijzitters volgens afname.
 • Benzine
  De voertuigen zijn volgetankt bij vertrek en horen ook volgetankt terug te komen.
  Indien dit niet het geval is, is er een vaste kost van 30€.
  Er is een benzinestation met bediening op 1 kilometer.
 • Waarborg
  De juiste waarborg hangt af van het aantal scooters per reservatie. De waarborg wordt betaald in cash.
  Bij een schadegeval kan de volledige waarborg worden ingetrokken om zo de nodige kosten van de schade te dekken. Na de herstelling zal het restbedrag terugbetaald worden, of moet de huurder de opleg bijbetalen om alle schade te dekken.
  Als de voertuigen in dezelfde staat terugkomen als bij aanvang van de huurperiode, wordt de waarborg ook onmiddellijk terugbetaald.
 • Legitimatie en veiligheid
  De huurder dient zich met een geldige en herkenbare identiteitskaart te legitimeren en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • Verkeersregels
  Als huurder hoor je je ten allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels word je ook geacht om op een verantwoordelijke manier om te gaan met het voertuig.
  Het is niet toegestaan om te rijden op onverharde wegen, te racen en onderling een wedstrijd te houden.
 • Contante betaling
  Er is enkel contante betaling mogelijk.  Er is een bancontant op 2 kilometer in Blauberg en op 3 kilometer in Averbode.
 • Betaling
  Bij de start betaal je de waarborg en de huur (beiden contant).  Na de tour betaal krijg je de waarborg terug.
 • Laattijdigheid
  Bij het laattijdig binnenbrengen geldt er een huurverlenging van € 10 per begonnen uur.
 • Verzekering
  Schade aan het voertuig is volledig ten laste van jou als huurder.  Bij de start filmen we het voortuig en overlopen we de eventuele schade die voor vertrek al bestaat.
 • Diefstal
  De scooter en het materiaal staat tijdens de huurperiode onder jouw verantwoordelijkheid.  Dus neem de nodige voorzorgen wanneer je de voertuigen ergens parkeert en achterlaat. Neem de nodige voorzorgen tegen diefstal, de voertuigen beschikken daarvoor over een slot en ander materiaal kan meegenomen worden (helmen, …).
 • Aansprakelijkheid
  Het huren van een voertuig gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
 • Bruikleen
  Het is je als huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.
 • Preventie misbruik
  De huurder zal als een goede beheerder de voertuigen verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht het voertuig in te nemen na vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom.
 • Overtreding
  Indien tijdens uw tocht een overtreding opgemerkt is door de bevoegde diensten, zal deze betaald worden door de huurder. Er zal verzoek tot betaling gestuurd worden, hierbij zal wel een administratiekost van € 25 aangerekend worden. De huurder betaald dit bedrag binnen de 3 werkdagen, nadien kunnen er extra kosten bijkomen.
 • Dus schade in juridische termen:
  De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de voertuigen ten gevolge van diefstal of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de voertuigen en de huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. De huurwaarborg zal volledig ingetrokken worden. De verhuurder zal de huurder later op de hoogte brengen van de exacte kosten, en zal alles in het werk stellen om het voertuig zo snel mogelijk terug in orde te brengen.